Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Vragen omtrent de procedure lovs-toetsen

Moet de aanvraag van beoordeling van de lovs-toets ook naar het ministerie OCW gestuurd worden?

Nee, de beoordeling van de lovs-toetsen verloopt geheel via de expertgroep. U kunt uw aanvraag naar het secretariaat van de expertgroep sturen. Zie de pagina Procedure lovs-toetsen voor meer informatie.

 

Heeft de toetsaanbieder nog mogelijkheid om te reageren op de beoordeling van de externe deskundigen, voordat de expertgroep tot een besluit komt?

Ja, de beoordeling van de externe deskundigen wordt naar de toetsaanbieder gestuurd. De toetsaanbieder heeft vervolgens de mogelijkheid schriftelijk te reageren op deze beoordeling. Naar aanleiding van deze reactie kan de beoordeling aangepast worden. Mocht de expertgroep na lezing van de beoordeling additionele vragen hebben, dan kan de toetsaanbieder worden uitgenodigd voor een gesprek met de expertgroep.

 

Wordt het besluit van de expertgroep gepubliceerd, zodat scholen deze kunnen inzien?

Ja, de besluiten van de expertgroep worden op deze website gepubliceerd op de pagina Besluiten lovs-toetsen.

 

Wordt de beoordeling van de externe deskundigen gepubliceerd?

Ja, de beoordelingen van de externe deskundigen worden op deze website gepubliceerd, tevens op de pagina Besluiten lovs-toetsen.