Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


vragen omtrent lovs-toetsen

Mogen scholen lovs-toetsen gebruiken die niet door de Expertgroep Toetsen PO zijn goedgekeurd?

Nee, lovs-toetsen die gebruikt worden door een school moeten zijn goedgekeurd door de expertgroep. De inspectie ziet erop toe dat de scholen enkel door de expertgroep goedgekeurde lovs-toetsen gebruikt. 

De enige uitzondering hierop zijn lovs-toetsen die voor de invoering van het Toetsbesluit reeds een COTAN beoordeling hadden. 

 

Moeten Leerlingvolgsystemen ook beoordeeld worden door de Expertgroep Toetsen PO?

Nee, de expertgroep beoordeelt alleen de toetsen die gedurende de leerjaren worden afgenomen om de vorderingen van leerlingen te volgen. De resultaten van deze toetsen worden vervolgens opgenomen in een Leerlingvolgsysteem.

Voor meer informatie over het Leerliingvolgsysteem vindt u hier.

 

Moeten de lovs-toetsen door de Expertgroep Toetsen PO goedgekeurd zijn om op de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO te komen?

Nee, de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO wordt samengesteld door de Certificeringscommissie. De Certificeringscommissie kijkt bij de samenstelling van deze lijst naar de COTAN beoordelingen van de toetsen. De expertgroep speelt hierin geen rol.