Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Toetsingscriteria

In de Wet op primair onderwijs is vastgelegd aan welke kwaliteitscriteria de eindtoetsen en lovs-toetsen dienen te voldoen. Hier vindt u deze criteria in het kort.

 

Beoordelingskader

Verder vindt u hier de beoordelingskaders die de expertgroep gebruikt om na te gaan of een eindtoets dan wel een lovs-toets voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria.