Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


1. Schriftelijk verzoek tot toelating eindtoets

De toetsaanbieder dient een schriftelijk verzoek (inclusief de benodigde stukken) tot toelating in bij het ministerie van OCW. Daarnaast vult u het digitale aanmeldformulier in en stuurt u de benodigde stukken, gelijktijdig en in achtvoud, naar de Expertgroep Toetsen PO.

 

Een aanvraag moet de volgende documenten/informatie bevatten:

 • Toets, inclusief de beschikbare versies voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
 • Antwoordformulieren 
 • Scoringssleutels
 • Praktische handleiding voor leerkrachten
 • Wetenschappelijke verantwoording (deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Inhoudelijke verantwoording (deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Toetsreglement
 • Normtabellen (als deze niet zijn opgenomen in de handleiding of verantwoording)
 • Cd’s of dvd’s (bij geautomatiseerde testen)
 • Log-ins en wachtwoorden (bij online tests)
 • Documentatie over scoring (bij geautomatiseerde scoring)
 • Voorbeeld leerlingrapport

 

Digitaal aanmeldformulier

 

Adresgegevens van het ministerie van OCW:

Ministerie van OCW

Directie Primair Onderwijs / IPC 2400

t.a.v. dhr. Fons Dingelstad

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

 

Contactpersoon: Anneke de Wolff

E-mail: a.c.j.dewolff@minocw.nl

 

Adresgegevens Expertgroep Toetsen PO:

Expertgroep Toetsen PO

NIP

t.a.v. mw. P. Berding-Oldersma

Postbus 2085

3500 GB Utrecht

E-mail: paulyn.oldersma@psynip.nl