http://expertgroeptoetsenpo.nl/meer_informatie

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie omtrent het Toetsbesluit, toetsing in het primair onderwijs en de expertgroep. 

 

Wetteksten:

Wet op Primair Onderwijs

Toetsbesluit PO

 

Regelingen rondom Expertgroep Toetsen PO:

Instellingsbesluit

Reglement

 

Informatie rondom de eindtoetsen:

Algemeen deel toetswijzer eindtoets PO

Referentiekader Taal en Rekenen

 

Subsidie voor toegelaten eindtoetsen:

Klik hier voor meer informatie rondom de subsidie voor toegelaten eindtoetsen.