Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


2. Ontvangsbevestiging

U ontvangt van het ministerie van OCW een ontvangstbevestiging met het bericht of uw aanvraag compleet is.

 

Als de aanvraag compleet is, vraagt het ministerie de expertgroep advies over de voorgestelde eindtoets. De minister neemt in beginsel  uiterlijk binnen 13 weken een besluit over toelating van de ingediende toets. Het gaat hierbij om een termijn van orde. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die noodzaken tot het opschorten of verlengen van de beoordelingstermijn. In die gevallen zal de toetsaanbieder daarover tijdig schriftelijk worden ge├»nformeerd onder vermelding van de termijn van opschorting of verlenging van de beoordelingstermijn.

 

Als de aanvraag niet compleet is, wordt u verzocht deze aan te vullen. De tijd die nodig is om de aanvraag te completeren, onderbreekt de termijn waarbinnen de minister een beslissing neemt. De termijn gaat weer lopen, zodra uw aanvraag compleet is bevonden door het ministerie.