Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Toegelaten eindtoetsen voor schooljaar 2016-2017 bekendgemaakt.

Diverse toets aanbieders hebben bij staatssecretaris (Sander Dekker)  een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen als eindtoets in het primair onderwijs. De Expertgroep Toetsen PO heeft hiervoor verschillende adviesaanvragen van de staatssecretaris ontvangen. De expertgroep beoordeelt deze aanvragen en adviseert de staatssecretaris over de toelating van deze eindtoetsen. 

 

Naast de nieuwe aanmeldingen, heeft de expertgroep tevens de nieuwe versie van de IEP eindtoets en Route 8 beoordeeld.

 

Bij de beoordeling van de eindtoetsen is een beroep gedaan op de COTAN en onderwijskundige deskundigen. De expertgroep heeft de COTAN verzocht de psychometrische aspecten van de eindtoetsen te beoordelen. Bij de advisering en besluitvorming zijn de COTAN beoordelingen en beoordelingen van de onderwijskundige deskundigen meegewogen.

 

De expertgroep heeft hierop advies uitgebracht aan de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft in de afgelopen week het laatste besluit rondom de toelating van de eindtoetsen genomen. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste lijst van toegelaten eindtoetsen. Deze lijst kunt u op deze website vinden.

 

De werkzaamheden van de Expertgroep Toetsen PO worden gefinancierd door het ministerie van OCW. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ontvangt daarom subsidie van het ministerie voor de werkzaamheden van het secretariaat van de expertgroep.