Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Staatssecretaris vraagt Expertgroep Toetsen PO enkele extra opdrachten uit te voeren

Staatssecretaris (Sander Dekker) heeft de Expertgroep Toetsen PO gevraagd om twee extra opdrachten uit te voeren. Het gaat hierbij onder andere om het onderzoeken en het beschrijven van de toetsen die op dit moment gebruikt mogen worden in het Primair Onderwijs.
 

Sinds 2014 zijn er drie eindtoetsen die gebruikt mogen worden in het Primair Onderwijs. Nu deze drie toetsen al twee jaar achter elkaar zijn afgenomen, zijn er enkele vragen gerezen aangaande de vergelijkbaarheid van de toetsen. Vanuit het ministerie OCW is de Expertgroep gevraagd de vergelijkbaarheid van de toetsen te onderzoeken en te beschrijven. Bij dit onderzoek zal nauw worden samengewerkt met DUO, CvTE, A-VISION BV en Bureau ICE.

 

Naast dit onderzoek vroeg de staatssecretaris de Expertgroep Toetsen PO na te gaan op welke wijze de ijking van de eindtoetsen aan de hand van de referentieniveaus efficiënter vormgegeven kan worden. Hiertoe zal een werkgroep enkele scenario’s uitwerken, waarvan één scenario zal worden geadviseerd door de Expertgroep. Bij deze opdracht zal ook nauw worden samengewerkt met het CvTE, A-VISION BV en Bureau ICE, zodat de ijking gerealiseerd kan worden bij de verschillende eindtoetsen.

 

Deze twee opdrachten zullen gedurende het najaar uitgevoerd worden. In december 2016 zullen de resultaten van de opdrachten worden gerapporteerd aan het ministerie OCW. De uiteindelijke rapporten zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Taken van de Expertgroep Toetsen PO
De Expertgroep heeft drie taken die wettelijk zijn vastgelegd. Deze taken betreffen het adviseren van de staatssecretaris over de toelating van andere eindtoetsen, de intrekking van de toelating van andere eindtoetsen en het geven van een eigenstandig kwaliteitsoordeel van een tussentijdse toets.