Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Expertgroep beoordeelt de eindtoetsen voor het Primair Onderwijs

Diverse toets aanbieders hebben bij staatssecretaris (Sander Dekker)  een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen als eindtoets in het primair onderwijs. De Expertgroep Toetsen PO heeft in de afgelopen periode hiervoor verschillende adviesaanvragen van de staatssecretaris ontvangen. De komende tijd richt de expertgroep zich op het beoordelen van deze aanvragen en zal de minister hierover adviseren.

 

Bij de beoordeling van de eindtoetsen wordt een beroep gedaan op de COTAN en onderwijskundige deskundigen. De expertgroep heeft de COTAN verzocht de psychometrische aspecten van de eindtoetsen te beoordelen. Bij de advisering en besluitvorming worden de COTAN beoordelingen en beoordelingen van de onderwijskundige deskundigen meegewogen.
 

De werkzaamheden van de Expertgroep Toetsen PO worden gefinancierd door het ministerie van OCW. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ontvangt daarom subsidie van het ministerie voor de werkzaamheden van het secretariaat van de expertgroep.