Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Beoordeling LOVS-toetsen

De Expertgroep Toetsen PO wijdt zich sinds november 2015 aan haar tweede taken: de beoordeling van lovs-toetsen die scholen gebruiken in hun leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs).

 

Voor de beoordeling van de lovs-toetsen is een beoordelingskader ontwikkeld waarin de kwaliteitsaspecten waaraan een lovs-toets zijn omgezet naar toetsbare vragen. Dit beoordelingskader vindt u hier.

 

Bij de beoordeling van de lovs-toetsen wordt de expertgroep bijgestaan door onderwijskundigen en psychometrisch deskundigen, welke tot een beoordeling van de lovs-toets komen. Deze beoordeling wordt door de expertgroep gebruikt om tot een kwaliteitsoordeel te komen. Hoewel de beoordeling zwaar weegt voor de expertgroep kunnen zij hier beargumenteerd van afwijken, de reden hiervoor wordt in dat geval in het kwaliteitsoordeel verwoord.

 

De resultaten van deze eerste reeks beoordelingen vindt u hier op de website. U kunt zowel de beoordelingen en de kwaliteitsoordelen inzien.