Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Meer informatie

Hier vindt u meer informatie omtrent het Toetsbesluit, toetsing in het primair onderwijs en de expertgroep. 

 

Wetteksten:

Wet op Primair Onderwijs

Toetsbesluit PO

 

Regelingen rondom Expertgroep Toetsen PO:

Instellingsbesluit

Reglement

 

Informatie rondom de eindtoetsen:

Algemeen deel toetswijzer eindtoets PO

Referentiekader Taal en Rekenen

 

Subsidie voor toegelaten eindtoetsen:

Klik hier voor meer informatie rondom de subsidie voor toegelaten eindtoetsen.