Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Leden Expertgroep PO

De Expertgroep Toetsen PO bestaat uit een voorzitter en twee tot vier experts op het gebied van Psychometrie en Onderwijskunde.

 

Prof. Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter)

Prof. Dr. Cees P.M. van der Vleuten studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1982 werkt hij aan de Universiteit Maastricht, sinds 1996 als hoogleraar in de onderwijskunde en als voorzitter van de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –Research. In 2005 werd hij wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Health Professions Education (www.maastrichtuniversity.nl/she). Zijn specialisatie is toetsing van professionele competenties, maar hij is breed betrokken bij onderzoek en ontwikkeling dat vooral gericht is op leren in het gezondheidszorgdomein. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd, diverse prijzen verkregen voor de kwaliteit van zijn werk, inclusief diverse loopbaanprijzen, een koninklijke onderscheiding (in 2010) en de Karolinska prijs voor Research in Medical Education (in 2012). Hij is een mentor van veel onderzoekers, zowel nu als in het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op: www.ceesvandervleuten.com

 

Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert)

Prof. Dr. Cees A.W. Glas is het afdelingshoofd van de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de faculteit Gedragswetenschappen, Management en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Twente. Zijn wetenschappelijk werk richt zich vooral op psychometrie en statistiek, onder andere op toepassingen in onderwijskundige toetsing en examinering. Hij voerde projecten uit voor het Cito in Nederland, en voor de Law School Admission Council in de Verenigde Staten. Met zijn afdeling nam hij deel aan de 2009-cylce van het PISA project (Programme for International Student Assessment) van de OECD. Hij is tevens lid van de technische adviescommissie van de huidige PISA cyclus. Ook is hij voorzitter van de technische adviescommissie van het PIAAC project (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) van de OECD. Een volledig curriculum vitae is te vinden op http://www.utwente.nl/gw/omd/Medewerkers/medewerkers/glas/.

 

Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke (Onderwijskundig expert)

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’.  Vanaf 2010 is Desirée tevens lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen bij Fontys lerarenopleiding Tilburg. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal  toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor docenten en leden van examencommissies. Desirée was de afgelopen jaren projectleider van het SURF-project ‘Bewust en bekwaam toetsen en beoordelen’, voorzitter van de kwaliteitscommissie voor de invoering van de landelijke kennistoetsen voor de lerarenopleidingen (10vdL).  Zij is lid van visitatiecommissies en hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk.