Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Jaarlijkse beoordelingen Eindtoetsen

Toetsaanbieders dienen jaarlijkse de nieuwste versie van hun eindtoets in bij de Expertgroep Toetsen PO ter beoordeling. Indien het oordeel van de Expertgroep Toetsen negatief is, kan de staatssecretaris besluiten toelating van de toets voortijdig in te trekken. 

 

In principe wordt voor deze jaarlijkse beoordelingen geen beroep gedaan op externe onderwijskundige of psychometrische deskundigen. In voorkomende gevallen kan de expertgroep besluiten wel een externe deskundige te vragen naar een beoordeling. Wanneer dit het geval is, wordt de betreffende beoordeling tevens op deze website geplaatst.

 

Indien er een beroep gedaan is op de COTAN, zal de COTAN beoordeling op deze website een jaar te raadplegen zijn. Na dit jaar kunt u de COTAN beoordeling raadplegen via de COTAN documentatie.