Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Jaarlijkse beoordeling

Jaarlijks moeten de toetsopgaven uit de eindtoets worden ververst. In de eerste jaren geldt dat minimaal 50% van de opgaven jaarlijks moet worden ververst. Om die reden beoordeelt de  expertgroep jaarlijks de al toegelaten andere eindtoetsen op de psychometrische criteria validiteit, betrouwbaarheid en normering. Hiervoor is een verkorte procedure ingericht. Bij een negatieve jaarlijkse beoordeling kan de minister besluiten de toelating van deze andere eindtoets in te trekken.

 

Verkorte procedure

Het stappenplan voor de jaarlijkse beoordeling van al toegelaten eindtoetsen is nog in ontwikkeling. Zodra dit stappenplan beschikbaar is, vindt u het op deze pagina.