Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Externe deskundigen

Voor de beoordeling van de onderwijskundige en organisatorische aspecten van de ingediende eindtoetsen en LOVS-toetsen schakelt de Expertgroep Toetsen PO externe deskundigen in op het gebied van onderwijskunde (taal en rekenen). 

Voor de beoordeling van de psychometrische aspecten van de ingediende LOVS-toetsen schakelt de Expertgroep Toetsen PO externe deskundigen in op het gebied van psychometrie.

 

Taal

Mw. G. Spaans 

werkzaam bij School aan zet.

 

Mw. H. Strating 

Werkzaam bij Expertisecentrum Nederlands

 

Rekenen

Dhr. G. Gelderblom 

Werkzaam bij Expertis Onderwijsadviseurs

 

Dhr. V. Jonker

 

Psychometrisch deskundigen

Dhr. P.F. Sanders

 

Dhr. B.P. Veldkamp

 

Dhr. H.J. Vos

 

Dhr. A. Brouwer