Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Criteria Eindtoets

Een eindtoets meet de kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Ook leidt de eindtoets tot een advies over welk type vervolgonderwijs bij een leerling past.

 

Leerlingen en ouders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de eindtoets. Om die kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen, moet de eindtoets aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn beschreven in het Toetsbesluit PO.

 

Voor de eindtoets gelden de volgende voorwaarden:

  • wordt jaarlijks aangeboden voor afname in het tijdvak tussen 15 april en 15 mei;
  • meet ten minste de kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde;
  • heeft een mogelijkheid  voor een tweede afnamemoment voor het geval een leerling verhinderd is bij de eerste afname;
  • leidt tot een eenduidig advies aan de leerling omtrent het te volgen vervolgonderwijs;
  • bestaat jaarlijks uit nieuwe opgaven voor taal en rekenen;
  • kan ook gemaakt worden door leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;
  • biedt inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen, en
  • beantwoordt aan de kerneisen van psychometrische kwaliteit: inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering.

 

De inhoudelijke kwaliteitseisen zijn nader uitgewerkt in de Toetswijzer eindtoets PO algmeen deel (CvTE, 2014).

Deze uitwerking en nadere toelichting betreffen zowel de wettelijk verplichte domeinen, als onderdelen van de eindtoets waar scholen zelf voor kunnen kiezen.