Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


5. Mogelijkheid tot bezwaar tegen besluit

U kunt binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de minister/staatssecretaris van OCW, onder vermelding van "Bezwaar".

 

In dit bezwaarschrift moet u de volgende onderwerpen vermelden:

  • de datum waarop u het bezwaarschrift verzendt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (in ieder geval de datum en het kenmerk van het besluit en een kopie van het besluit;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw naam, adres en handtekening.

 

Adresgegevens:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

t.a.v. DUO

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

 

Zie ook: https://www.bezwaarschriftenocw.nl/Hoofdrubrieken/bezwaarmaken.asp