Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


4. Staatssecretaris neemt besluit

Op basis van het advies van de Expertgroep Toetsen PO neemt de staatssecretaris een besluit over toelating van de eindtoets. Het besluit wordt per brief aan de toetsaanbieder medegedeeld.

 

Met het besluit van de staatssecretaris wordt tevens het advies van de expertgroep meegestuurd.

 

Het besluit van de staatssecretaris en het advies van de expertgroep worden gepubliceerd op de website van de Expertgroep Toetsen PO en de website van de Rijksoverheid