Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Beoordelingskader Lovs-Toetsen

Bij de beoordeling van de toets(en) uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) ligt de nadruk op de beoordeling van de psychometrische kwaliteit door psychometrisch experts. 

 

Voor de LOVS-toetsen gelden de volgende onderwijskundige/organisatorische en psychometrische kwaliteitscriteria:

 

  1. De toets dient inhoudelijk valide te zijn, betrouwbaar te zijn en een deugdelijke normering te hebben.
  2. De toets meet de kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, en/of de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit, de ontwikkeling in het verwerven van noodzakelijke kennis en/of sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
  3. De toetsresultaten worden zodanig weergegeven dat de leervorderingen van leerlingen voldoende inzichtelijk zijn voor ouders, voogden of verzorgers. 

 

De hierboven genoemde kwaliteitsaspecten zijn uitgewerkt in een beoordelingskader, dit vindt u hier.