Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Beoordelingskader Eindtoets

Een eindtoets wordt op verschillende aspecten beoordeeld: psychometrische aspecten en onderwijskundige en organisatorische aspecten.

 

Voor de beoordeling van nieuw aangemelde eindtoetsen gebruikt de expertgroep het Beoordelingskader andere eindtoetsen. Dit beoordelingskader beschrijft:

 

  • de aspecten waarop andere eindtoetsen worden beoordeeld;
  • de wijze waarop toetsen worden beoordeeld, en
  • de wijze waarop de Expertgroep toetsen PO tot een advies komt.

 

Het Beoordelingskader andere eindtoetsen vindt u hier.

 

De beoordeling van de psychometrische aspecten van de toets wordt uitgevoerd door de Commissie Testaangelegenheden (COTAN). Daarvoor gebruikt COTAN haar bestaande beoordelingssystematiek, aangevuld met kwaliteitsaspecten uit het Toetsbesluit PO. Het beoordelingssysteem van COTAN kunt u hier vinden.